Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
operacyjnego "WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020"

„Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój mikro, małych i średnich firm w Polsce”


Szanowni Państwo,

W związku rosnącym z rozwojem rynku Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) oraz coraz większymiperspektywami zakresie możliwości nawiązania długofalowej współpracy z sektorem publicznym, pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniomprzedsiębiorców i zaprosić Państwa firmę do udziału w szkoleniach dotyczących tematyki Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Celem projektu szkoleniowego jest wzrost liczby polskich przedsiębiorców z sektora MMŚP, których pracownicy nabędą kompetencje w zakresie PPP,co pozwoli im na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Biorąc udział w szkoleniu Uczestnik uzyska następujące korzyści:

Program szkoleń oraz metodologia ich przeprowadzania gwarantuje osiągnięcie sukcesu, rozumianego jako zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych istotnych z punktu widzenia postępowań PPP i późniejszej realizacji przedsięwzięć w tej formule.

Szkolenia odbywać się będą w dwóch wariantach:

  1. Szkolnie ogólne – uczestnik uzyska wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz korzyści wynikających z tego modelu współpracy z sektorem publicznym;
  2. Szkolenie dedykowane – uczestnik poza ogólną wiedzą z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, będzie miał możliwość zidentyfikowania obszarów współpracy w ramach PPPodpowiadającej profilowi działalności swojej firmy.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, a po zdanym egzaminie Certyfikat ukończenia kursu.

Do Państwa dyspozycji oddajemy nasz doświadczony sztab szkoleniowy, składający się z ekspertów posiadających największe praktyczne doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług doradczychzakończonych skutecznym wdrożeniem projektów PPP w Polsce. Ponadto nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniuszkoleń z zakresu PPP dla przedsiębiorców, pracowników ministerstw i urzędów centralnych.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem mailowym: m.kolasinski@kdg.waw.pl