Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
operacyjnego "WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020"


Harmonogram Szkoleń


1. SZKOLENIA OGÓLNE- uczestnik uzyska wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz korzyści wynikających z tego modelu współpracy z sektorem publicznym. Szkolenia mogą odbyć się w siedzibie przedsiębiorcy w ustalonym dogodnym terminie.

2. SZKOLENIA DEDYKOWANE -uczestnik poza ogólną wiedzą z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, będzie miał możliwość zidentyfikowania obszarów współpracy w ramach PPP odpowiadającej profilowi działalności swojej firmy, m.in. poprzez: analizę potencjalnych inwestycji mogących być w obszarze zainteresowania przedsiębiorcy. Szkolenia odbędą się w Warszawie w ustalonym terminie w okresie od czerwca do października 2017 r.

W ramach szkolenia ogólnego, omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  1. Czym jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP);
  2. Najczęściej stosowane formy PPP ;
  3. Zastosowanie PPP w Polsce – przykłady udanej współpracy;
  4. Podstawowe przesłanki realizacji zadań publicznych w formule PPP;
  5. Zakres i rolę analiz przedrealizacyjnych w przedsięwzięciu PPP;
  6. Opis trybów wyboru partnera prywatnego, przebieg i harmonogram postępowania ;
  7. Kluczowe elementy dokumentacji przetargowej (ogłoszenie, SIWZ, umowa)
  8. Środki ochrony prawnej
  9. Czynności dokonywane przez Podmiot Publiczny
  10. Czynności podejmowane przez Partnera Prywatnego

Wszystkie omówione w ramach szkolenia zagadnienia, zostaną poparte przykładami praktycznymi.