Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
operacyjnego "WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020"


Rejestracja


Szanowni Państwo ,

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Odpowiedzi na poniższe pytania dadzą nam możliwość adekwatnego dostosowania szkolenia do Państwa potrzeb.

Dziękujemy, zapraszamy do współpracy

A. PRZEDSIĘBIORSTW * (pola obowiązkowe/proszę wypełnić )

1. Informacje o przedsiębiorstwie :


2. Wielkość przedsiębiorstwa (zaznacz właściwe) :


3. Pomoc de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych (zaznacz właściwe)


4. Rodzaj szkolenia* (zaznacz właściwe/pole wymagane )


5. Deklaruję wniesienie wkładu pieniężnego za szkolenie dedykowane z zakresu PPP, kwota 628 PLN dla przedsiębiorstwa udział 2 pracowników/2pracownice (zaznacz właściwe)


6. Deklaruję wniesienie wkładu pieniężnego za szkolenie ogólne z zakresu PPP, kwota 628 PLN dla przedsiębiorstwa udział 2 pracowników/2pracownice * (zaznacz właściwe)


7. Zobowiązuje wyznaczyć 2pracowników/2pracownice do udziału w projekcie (zaznacz właściwe)

8. Oświadczam, że osoby zgłoszone do projektu*:

Pracownik/Pracownica 1 (zaznacz właściwe/pola wymagane)


Pracownik/Pracownica 2 (zaznacz właściwe/pola wymagane)