Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
operacyjnego "WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020"


Szkolenia


Szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego, dostosowane zostaną do potrzeb firm biorących w nich udział, na podstawi profesjonalnej analizy rynku pod kątem planowanych do realizacjiprzedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Szkolenia podzielone zostały na dwie grupy:

1. SZKOLENIA OGÓLNE - uczestnik uzyska wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz korzyści wynikających z tego modelu współpracy z sektorem publicznym.

Szkolenia mogą odbyć się w siedzibie przedsiębiorcy w ustalonym dogodnym terminie.

2. SZKOLENIA DEDYKOWANE -uczestnik poza ogólną wiedzą z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, będzie miał możliwość zidentyfikowania obszarów współpracy w ramach PPP odpowiadającej profilowi działalności swojej firmy, m.in. poprzez: analizę potencjalnych inwestycji mogących być w obszarze zainteresowania przedsiębiorcy.

Szkolenia odbędą się w Warszawie w ustalonym terminie w okresie od czerwca do października 2017 r.

Uczestnicy każdego ze szkoleń otrzymają komplet materiałów dydaktycznych oraz analizę rynku. Cykl szkoleń zakończy test wiedzy z omawianej problematyki, którego uwieńczeniem będzie certyfikat ukończenia kursu.

Czas trwania szkoleń:

1. Szkolenia ogólne: 2 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień), łącznie 16 godziny. Szkolenia odbywać się będą w okresie od czerwca do października 2017 r. Ze względu na duże zainteresowania prosimy o kontakt mailowy/telefoniczny w celu uzgodnienia dogodnego terminu.

2. Szkolenia dedykowane: 2 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień), łącznie 16 godziny. Szkolenia odbywać się będą od października 2017 r. do kwietnia 2018 r.

Koszt każdego szkolenia wynosi 314 zł/os.